Članice Adriatic-group-a prisustvovale 18. Forumu poslovanja nekretninama

 
Ulaganje u znanje i podizanje stručnosti uvjet je opstanka na tržištu te povećanja konkurentnosti

Otvarajući 18. forum poslovanja nekretninama potpredsjednica HGK za pravne poslove i unutarnji ustroj, Jasminka Trzun, izrazila je zadovoljstvo te istaknula uspjeh time što se Forum održava već osamnaesti put za redom i to uz prisutnost velikog broja sudionika. 

Forum poslovanja nekretninama u organizaciji Udruženja poslovanja nekretninama HGK održan je danas u hotelu Four Points by Sheraton, Panorama Hotel Zagreb. Njegov se značaj ogleda i u edukativnim te informativnim izlaganjima o zakonskoj regulativi te o pitanjima s kojima se susreću posrednici u svakodnevnoj praksi. 

„Ulaganje u znanje i podizanje stručnosti uvjet je opstanka na tržištu te povećanja konkurentnosti“, istaknula je Trzun dodavši kako je stvaranje kvalitetnog okvira te podizanja stručnosti cilj i u području poslovanja nekretninama, u kojem će HGK i dalje pružati pomoć kroz edukaciju te logistiku. 

Prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom bila je tema izlaganja mr.sc. Marijane Vuraić Kudeljan, pomoćnice ravnateljice Porezne uprave Ministarstva financija. 

Prijedlog zakona prošao je prvo čitanje u Hrvatskom saboru te je iz Ministarstva financija upućen konačan Prijedlog zakona. Njegovo se objavljivanje u Narodnim novinama očekuje krajem studenoga ove godine, a primjena od 1. siječnja 2013. 

Gospodarske subjekte u poslovanju nekretninama obvezuje postupak fiskalizacije. Onaj tko je obveznik poreza na dobit je i obveznik fiskalizacije, kazala je Vuraić Kudeljan napomenuvši kako fiskalizacija podrazumijeva skup mjera koje moraju provoditi njezini obveznici kako bi se osigurao efikasan nadzor evidentiranja ostvarenog prometa u gotovini, koja podrazumijeva plaćanje novčanicama, svim vrstama kartica, čekovima. 

Fiskalizacija cijeli sustav tjera na izdavanje računa, a i građane će se poticati na sagledavanje važnosti računa, kazala je Vuraić Kudeljan dodavši kako u RH općenito gledajući postoji kultura izdavanja računa, međutim problem nastaje kasnije u korištenju razvijenih softvera koji omogućavaju poništavanje ili izmjene jednom izdanih računa te kod određenih uslužnih djelatnosti u kojima se pojavljuje problem ne izdavanja računa. 

Ključnu ulogu u pravilnoj provedbi fiskalizacije izdavanja računa ima prilagođeni naplatni uređaj, to znači da svi obveznici fiskalizacije moraju od osoba koje im održavaju programska rješenja zatražiti pravovremenu pripremu naplatnih uređaja za provedbu postupka fiskalizacije. 

Elektroničko potpisivanje elemenata računa izvršavat će se korištenjem digitalnog certifikata, koji za potrebe fiskalizacije izdaje Fina pod nazivom Fiscal. Certifikat ima ulogu digitalnog potpisivanja i za Poreznu upravu predstavlja element identifikacije pošiljatelja poruke. Nabava certifikata košta obveznika fiskalizacije 300 kuna na pet godina, što je 60 kuna godišnje, kazala je Vuraić Kudeljan.
Marijana Vuraić Kudeljan
Marijana Vuraić Kudeljan
Početkom fiskalizacije 1. siječnja 2013. obveza počinje za velike i srednje poduzetnike te ugostitelje, od 1. travnja sljedeće godine za sve trgovce i sva slobodna zanimanja, a od 1. srpnja obveza počinje za sve obveznike fiskalizacije, istaknula je Vuraić Kudeljan. 

Na temu Zabrana sporazuma o cijenama u pravu tržišnog natjecanja izlagao je Mladen Cerovac, zamjenik predsjednice Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. 

Kako je istaknuo, propisi o zaštiti tržišnog natjecanja najstrože zabranjuju bilo kakav sporazum kojim se tržišni takmaci dogovaraju o cijeni proizvoda koji prodaju ili o cijeni usluge koju pružaju. 

Stoga je onemogućavanje i strogo kažnjavanje bilo kakvog dogovora o cijenama između konkurenata jedna od temeljnih svrha propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i jedna od glavnih zadaća tijela za zaštitu tržišnog natjecanja svake zemlje, a u RH to je Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, čije je djelovanje usmjereno na otkrivanje, razbijanje i sprječavanje stvaranja novih kartela. 

Stoga je donošenje novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja te odgovarajući podzakonski akti Agenciji dalo nove, učinkovite alate za još uspješniju borbu protiv kartela. Tako Zakon predviđa mogućnost oslobođenja ili ublažavanja upravno-kaznenih mjera za onog člana kartela koji agenciji pomogne u njegovu otkrivanju. 

Time je ostvaren temeljni preduvjet za učinkovito detektiranje kartela, njihovo razbijanje i sankcioniranje njihovih sudionika, istaknuo je Cerovac dodavši kako sektor posredovanja u prometu nekretninama u potpunosti podliježe primjeni propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, a slučajevi iz prakse pokazuju jaku tendenciju dogovora poduzetnika koji djeluju na tom tržištu u dogovaranju jedinstvenog iznosa posredničke naknade, koju treba odrediti svaki posrednik individualno u skladu sa svojim troškovima. 

Poželjno je da konačna cijena usluge bude predmet pregovora posrednika i klijenta, istaknuo je Cerovac te preporučio potrebu striktnog pridržavanja propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. 

O primjeni Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama govorila je Ana Mrak-Taritaš, zamjenica ministra graditeljstva i prostornog uređenja. 

Kako je rekla, bespravna gradnja predstavlja ozbiljan i kompleksan problem. Kao jedan od uzroka bespravne gradnje ukazivalo se na nemogućnost dobivanja ili dug postupak izdavanja dozvola za gradnju. Taj je problem u potpunosti uklonjen donošenjem prvo Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, a nakon utvrđenih problema u njegovom provođenju i novi Zakon koji je stupio na snagu u kolovozu 2012. godine.
Donošenjem novog Zakona već je podnijeto 15.000 zahtjeva za legalizacijom bespravno izgrađenih objekata. Tim bi se Zakonom glavnina zgrada legalizirala osim u nacionalnim i parkovima prirode. Također postoje i uvjetne legalizacije uglavnom u koridoru ceste. 

Objekti na površini društvene namjene neće se moći legalizirati osim ako su svrsishodni namjeni prostora, a uvjetna je legalizacija na području zaštićene zone sanitarne zaštite. Zgrade za legalizaciju su podijeljene u četiri kategorije od najzahtjevnijih do manje zahtjevnih. 

U postupku podnošenja zahtjeva prilaže se dokumentacija, regulira se naknada te donosi rješenje. Time zgrada postaje legalna. Prvi rok za zahtjev je do kraja godine za one koji imaju rješenje za rušenje, a drugi je rok do 30. lipnja 2013. godine za ostale koji imaju nelegalnu zgradu. 

Ako postoji sudski spor postupak se prekida do okončanja spora i tek tada se može postići legalizacija. Status zgrade postaje legalan i ona se priključuje na komunalnu mrežu te upisuje u Katastar, kazala je Mrak-Taritaš. 

Sudionici Foruma upoznati su i s izlaganjem Tadije Šakića, voditelja Službe Financijskog inspektorata Ministarstva financija na temu obveza posrednika u prometu nekretnina temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a svi su sudionici dobili i potvrdu da su odslušali predavanje na temu sprječavanja pranja novca, koja je dokaz da su obavili zakonsku obvezu godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. 

Također, riječi je bilo i o strukturnim i kohezijskiim fondovima te uslugama i aktivnostima Europske poduzetničke mreže. Podijeljene su i Potvrde Kodeksa etike u poslovanju posrednika u prometu nekretnina.

Izvor:www.suvremena.hr